Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420713 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lê Ngọc - ID: 1420713
 IP & Posted by:  113.172.186.238 on November 6, 2017 at 4:41am
 Updated by:  November 6, 2017 at 8:16pm
 Gender:  Female
 Age:  20
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Salelady
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Một cuộc sống ổn định và thoải mái Translate to English
 Free Time:  Đi chơi với bạn bè Translate to English
 I Am:  Sống nội tâm, hài hước, nói nhiều Translate to English
 Looking For:  Một người trưởng thành, trầm, biết lo lắng và quan tâm, nghề nghiệp ổn định Translate to English

Back | Send Email to Lê Ngọc (ID: 1420713)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.