Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420634 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

NuocMatTY - ID: 1420634
 IP & Posted by:  109.25.6.111 on November 5, 2017 at 2:59am
 Updated by:  November 20, 2017 at 3:31am
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Strasbourg
 Country:  France
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Cong Nhan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Nấu ăn, nghe nhạc, dạo phố. Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, họac bác, hòa đồng với mọi người, lúc nào cũng có nụ cười trên môi, cho dù buồn cũng cười. Translate to English
 Looking For:  Mình muốn quen 1 người để chia sẽ với nhau vui buồn. Hiểu và thông cảm cho nhau, nghề nghiệp ổn định, tánh tình phải vui vẻ và có trách nhiệm. Translate to English

Back | Send Email to NuocMatTY (ID: 1420634)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.