Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1420063 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Eric nguyen - ID: 1420063
 IP & Posted by:  42.114.22.161 on October 29, 2017 at 7:40pm
 Updated by:  October 29, 2017 at 9:51pm
 Gender:  Gay
 Age:  21
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vung tau
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tu do
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm tình yêu lâu dài Translate to English
 Free Time:  Xem phim và lướt facebook Translate to English
 I Am:  Là một người đơn giản ,vui. Vẻ , hoà đồng và có tấm lòng thương người . Translate to English
 Looking For:  Đàng hoàng , chính chắn ,có việc làm ổn định ,hiền và luôn biết quan tâm tôi Translate to English

Back | Send Email to Eric nguyen (ID: 1420063)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.