Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1419788 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

anhngoc - ID: 1419788
 IP & Posted by:  14.176.205.240 on October 26, 2017 at 2:14pm
 Updated by:  January 15, 2018 at 11:41pm
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  da nang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  noi sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  một khỡi đầu mới , vạn sự mới , hạnh phúc mới , tương lai mới ,vẫn thấy thiêu thiếu cái gì ..... Translate to English
 Free Time:  Đi chùa , làm từ thiện Translate to English
 I Am:  sống giản dị ,luôn xem trọng chữ nghĩa và tình Translate to English
 Looking For:   Sống có tình có nghĩa (anh.1104 a còng gờ meo chấm com )(Kochinkonambonbonbonhaisauko ) Translate to English

Back | Send Email to anhngoc (ID: 1419788)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.