Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1419788 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

N.A - ID: 1419788
 IP & Posted by:  14.176.205.240 on October 26, 2017 at 2:14pm
 Updated by:  June 7, 2018 at 4:38pm
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  da nang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Thợ may
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tuỳ duyên Translate to English
 Free Time:  Đi chùa , làm từ thiện Translate to English
 I Am:  sống giản dị ,luôn xem trọng chữ nghĩa và tình Translate to English
 Looking For:   Người Sống có tinh và có nghĩa (anh.nn1104 a còng gờ meo chấm com ) hãy gỡi thư vào meo vì tôi không thể gỡ thư lại được Translate to English

Back | Send Email to N.A (ID: 1419788)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.