Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1419722 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Không muốn m - ID: 1419722
 IP & Posted by:  130.79.79.217 on October 26, 2017 at 3:55am
 Updated by:  September 13, 2018 at 1:45am
 Gender:  Female
 Age:  57
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Pháp
 Zip:  Pháp
 Country:  France
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  lam cong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  cùng nhau đi du lịch đây đó vì đi đâu một mình khg có người đi chung rất cô đơn và buồn tẻ Translate to English
 Free Time:  Rảnh xem phim ,đi dạo phố Translate to English
 I Am:  Một người bình thường ,khg muốn bon chen Translate to English
 Looking For:  Muốn tìm người chia sẻ vui buồn trong cuộc sống và có sở thích tương tự ,chỉ thế thôi Translate to English

Back | Send Email to Không muốn m (ID: 1419722)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.