Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1419721 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh minh - ID: 1419721
 IP & Posted by:  14.165.209.28 on October 26, 2017 at 3:41am
 Updated by:  January 17, 2018 at 6:48pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm quen kết bạn cùng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống ... Translate to English
 Free Time:  Làm những điều mà mình yêu thích, bạn có muốn cùng chia sẻ những điều ý nghĩa và đặc biệt với một ai đó ko nè? Translate to English
 I Am:  Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nhau nhé ☺️... Translate to English
 Looking For:  Một người có cá tính, vui vẻ, thân thiện và khoan dung Translate to English

Back | Send Email to Minh minh (ID: 1419721)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.