Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1419304 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tuan Hoang - ID: 1419304
 IP & Posted by:  99.27.77.196 on October 21, 2017 at 9:04pm
 Updated by:  October 14, 2020 at 6:12pm
 Gender:  Male
 Age:  41
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  185 lbs (85 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Los Angeles
 State/Province:  California
 Zip:  91304
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  Current grad school student
 Occupation:  Management & Finance
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống vui vẻ. Không thích gò bó. Nhất là không thích phải cuối đầu phục tùng với mấy ông bà già dốt nát. Translate to English
 Free Time:  Rảnh rỗi thì tuỳ hứng thích làm gì thì làm cái đó. Translate to English
 I Am:  Mình là một người rất là đơn giản, và cũng rất là không đơn giản. Translate to English
 Looking For:  Miễn sao không phải là: 1)Bắc Kỳ 2)Trình độ không đến đại học 3)Đảng viên hoặc là tư tưởng theo Cộng Sản. Nếu em thấy mình hợp thì tìm hiểu xem mình có cùng tư tưởng trong cuộc sống không nha. Translate to English

Back | Send Email to Tuan Hoang (ID: 1419304)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.