Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1418406 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

hoa nguyen - ID: 1418406
 IP & Posted by:  66.249.82.78 on October 10, 2017 at 7:17am
 Updated by:  November 21, 2017 at 5:56am
 Gender:  Female
 Age:  54
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  dalat
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  giao vien mam non
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn để chia sẽ những buồn vui trong cuộc sống,nếu được có thể mượn tạm bờ vai để dựa mỗi lúc mỏi mệt Translate to English
 Free Time:  Nếu có thời gian, tôi thích đi dạo trên những con đường ít người qua lại , có điều kiện sẽ đi làm từ thiện ,hay đi Chùa và rất thích cắm hoa Translate to English
 I Am:  Là người đơn giản , thích sự chân thật , hoà nhã , luôn giúp đỡ người khác , biết chịu đựng , luôn lắng nghe và biết chia sẽ ,hồ sơ tôi đã hết hạn xin vui lòng gởi về email ;dangduong190963@gmail.com Translate to English
 Looking For:  Chân tình , rộng lượng , bao dung, hiểu và luôn chia sẽ mọi cảm xúc với tôi không bạo lực ,email ;dangduong190963@gmail.com Translate to English

Back | Send Email to hoa nguyen (ID: 1418406)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.