Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1418278 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm Em - ID: 1418278
 IP & Posted by:  96.32.37.68 on October 8, 2017 at 7:30pm
 Updated by:  August 12, 2018 at 8:36pm
 Gender:  Male
 Age:  44
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Vắng Em
 State/Province:  Connecticut
 Zip:  06268
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  Teacher
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Đến gym. Chơi tennis. Anh thích chơi classic guitar, đàn hát, nghe nhạc, đọc sách... Translate to English
 I Am:  Em sẽ biết về anh khi mình đã quen biết nhau nhé. Translate to English
 Looking For:  Anh không muốn có những cuộc tình chóng phai sớm phôi pha vội tàn. Anh mong tìm được Em để trao lời: "Đời xin có nhau. Dài cho mãi sau. Nắng không gọi sầu. Áo xưa dù nhàu. Cũng xin bạc đầu. Gọi mãi tên nhau." Vì dòng đời quá mênh mông và đường đời muôn vạn nẻo nên anh vẫn chưa tìm được lối em đi. Nếu tình cờ đọc được những dòng này và cảm thấy mình có sự đồng cảm, em nhắn tin cho anh nhé. Biết đâu mình sẽ có thể tìm đến với nhau và "cho nhau cuộc đời" Translate to English

Back | Send Email to Tìm Em (ID: 1418278)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.