Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1418167 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Sea Flower - ID: 1418167
 IP & Posted by:  135.23.69.216 on October 6, 2017 at 9:27pm
 Updated by:  February 20, 2018 at 12:45pm
 Gender:  Male
 Age:  36
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Toronto
 State/Province:  Ontario
 Zip:  Mr.Right
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  technologist
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu là tìm Hạnh Phúc lâu dài, Translate to English
 Free Time:  Lúc rảnh đọc news,online,xem hài kịch,đi gym. Translate to English
 I Am:   không biết hút thuốc hay bia rượu,hay cờ bạc.. Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn gái trung bình mọi mặt thích quan điểm và ý nghĩ như mình.. Translate to English

Back | Send Email to Sea Flower (ID: 1418167)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.