Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1418003 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Đào Anh Thư - ID: 1418003
 IP & Posted by:  116.100.124.167 on October 4, 2017 at 10:09pm
 Updated by:  October 5, 2017 at 12:54am
 Gender:  Female
 Age:  20
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Current college student
 Occupation:  Sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc, du lịch... Translate to English
 I Am:  Thân thiện, vui vẻ, hoà đồng, chín chắn,... Translate to English
 Looking For:  Trưởng thành, công việc ổn định, yêu thương gia đình,... Translate to English

Back | Send Email to Đào Anh Thư (ID: 1418003)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.