Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417717 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hiền Nguyễn - ID: 1417717
 IP & Posted by:  113.185.22.88 on October 1, 2017 at 9:04pm
 Updated by:  October 2, 2017 at 10:06pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Muốn có một người bạn cùng đồng cảm và chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, đi du lịch Translate to English
 I Am:  Tôi là người vui vẻ, thích học hỏi, dễ gần. Translate to English
 Looking For:  Người đã ly hôn, cùng đồng cảm. Translate to English

Back | Send Email to Hiền Nguyễn (ID: 1417717)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.