Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417362 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nam SG hiền - ID: 1417362
 IP & Posted by:  171.233.149.117 on September 27, 2017 at 9:12pm
 Updated by:  October 3, 2017 at 8:42pm
 Gender:  Male
 Age:  32
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  HCM
 Country:  United States
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Làm công
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tìm phụ nữ quen lâu dài,sống tình cảm Translate to English
 Free Time:  thể thao,ca nhạc và phim Translate to English
 I Am:  mình là mẫu đàn ông hiền,sống nghiêm chỉnh và dễ tính. Chiều chuộng người yêu Translate to English
 Looking For:  nữ tính,yêu và sống tình cảm Translate to English

Back | Send Email to Nam SG hiền (ID: 1417362)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.