Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1417122 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phan Ngọc Nga - ID: 1417122
 IP & Posted by:  171.249.72.183 on September 24, 2017 at 8:31am
 Updated by:  April 22, 2018 at 8:41am
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nhân viên kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tìm kiếm bạn trai, nghiêm túc có ý định tiến xa hơn Translate to English
 Free Time:  cafe, xem phim Translate to English
 I Am:  vui vẻ, hòa đồng, dễ chịu , biết lăng nghe người khác Translate to English
 Looking For:  tìm người vui vẻ, chân thành, yêu trẻ con Translate to English

Back | Send Email to Phan Ngọc Nga (ID: 1417122)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.