Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1416190 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoài Doll - ID: 1416190
 IP & Posted by:  58.187.174.123 on September 11, 2017 at 7:39am
 Updated by:  September 11, 2017 at 9:11pm
 Gender:  Female
 Age:  21
 Height:  4 Feet 10 Inches (147 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Bảo lộc
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cần tìm 1 người làm bạn Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc và shopping Translate to English
 I Am:  Ít nói hòa đồng và vui tính Translate to English
 Looking For:  Vui vẻ hòa đồng biết quan tâm lo lắng cho mọi người Translate to English

Back | Send Email to Hoài Doll (ID: 1416190)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.