Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1415964 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

PhuongThuy299 - ID: 1415964
 IP & Posted by:  113.22.190.64 on September 8, 2017 at 9:33am
 Updated by:  September 15, 2017 at 2:32am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Huế
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Separated
 My goal:  ổn định công việc Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc,xem phim Translate to English
 I Am:  i tell you later Translate to English
 Looking For:  Lòng người khó đoán...tình cảm khó tìm...Vạn sự tuỳ duyên Thích nói chuyện với người đàng hoàng,chững chạc,hài hước và thông minh Translate to English

Back | Send Email to PhuongThuy299 (ID: 1415964)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.