Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1415943 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

kimhhh - ID: 1415943
 IP & Posted by:  116.118.17.122 on September 8, 2017 at 1:07am
 Updated by:  November 15, 2017 at 2:47pm
 Gender:  Female
 Age:  55
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  cu lao phố
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  kimhhh1710@gmail.com
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  người bạn tri ki.tự nguyện mọi thứ hợp tiến xa Translate to English
 Free Time:  xem phim nghe nhạc ,siêu thị .café.bạn . Translate to English
 I Am:  hiền .dung hoà trong xã hội. yêu gia đình .vui vẻ .đơn giản kg đua đòi .chung thuỷ .thích du lịch .một chút lãng mạn Translate to English
 Looking For:  người đàn ông .có trách nhiệm .bổn phận của tình vợ chồng chung thuỷ ga lăn .biết chìu chuộn .công v làm ổn định .hưu .tài chính kg lệ thuộc .nhận thư người quyết tạm kết hôn .kèm hình biết mặt .liên hệ hteo mail trong hs . Translate to English

Back | Send Email to kimhhh (ID: 1415943)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.