Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1415703 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mai Mai - ID: 1415703
 IP & Posted by:  103.199.48.4 on September 5, 2017 at 12:11am
 Updated by:  September 18, 2017 at 12:48am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 I Am:  1 người yêu sự tự do, thích khám phá mọi thứ mới mẻ. Trong tất cả các mối quan hệ luôn muốn mọi thứ rõ ràng và thẳng thắn với nhau ngay từ ban đầu. Translate to English
 Looking For:  Người đàn ông chững chạc, công việc ổn định và đặc biệt không gia trưởng. Translate to English

Back | Send Email to Mai Mai (ID: 1415703)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.