Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1415526 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Uyên Thương - ID: 1415526
 IP & Posted by:  14.169.139.28 on September 2, 2017 at 7:56pm
 Updated by:  February 25, 2018 at 8:05pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  HoChiMinh City
 Zip:  Q5
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn...học hỏi.... Translate to English
 Free Time:  Đọc sách,nghe nhạc,gym... Translate to English
 I Am:  Thân thiện,thẳng thắn ,thật thà yêu công việc,yêu gia đình,thích đi du lịch các nước Châu Âu... Translate to English
 Looking For:  Thân thiện...giống tui Translate to English

Back | Send Email to Uyên Thương (ID: 1415526)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.