Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414988 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thu Ngọc - ID: 1414988
 IP & Posted by:  171.226.111.237 on August 27, 2017 at 7:34am
 Updated by:  March 16, 2018 at 9:26pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cao lãnh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Làm kiếm tiền nuôi con gái Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn,nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Tôi là người Hoà đồng, vui vẻ muốntìm hiểu thêm về tôi hãy gọi không chín Một năm Một sáu hai sáu sáu năm Translate to English
 Looking For:  Tôi muốn tìm một người biết quan tâm đến tôi Và dem lại hạnh phúc Translate to English

Back | Send Email to Thu Ngọc (ID: 1414988)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.