Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414835 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Dang - ID: 1414835
 IP & Posted by:  1.52.33.12 on August 25, 2017 at 6:23am
 Updated by:  February 10, 2018 at 6:40pm
 Gender:  Male
 Age:  56
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Zip:  084
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn để kết hôn kg chín one nightbốn three bốn năm twoba Translate to English
 Free Time:  Làm những việc cần thiết mà lúc bận chưa làm được miền trung thực và thẳng tính Translate to English
 I Am:  Hiền trung thực thẳng tính đã li hôn 10 năm hiện sống với một con gái duy nhất tại Hóc Môn 093 754 1839 dokimson28111961at gmail.com Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn hiền chung thủy Cảm ơn các bạn đã đọc qua hồ sơ Translate to English

Back | Send Email to Dang (ID: 1414835)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.