Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1414734 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Huỳnh Nga - ID: 1414734
 IP & Posted by:  115.79.203.136 on August 23, 2017 at 11:16pm
 Updated by:  May 13, 2018 at 2:10am
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đồng Nai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kế Toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Phấn đấu mỗi ngày vì tương lai. Translate to English
 Free Time:  Những lúc rảnh rỗi mình thường nghe nhạc hòa tấu, đọc sách. Translate to English
 I Am:  Mình là người khá vui vẻ hòa đồng, biết lắng nghe. Translate to English
 Looking For:  Mẫu người mình mong muốn tìm là người biết cầu tiến. Sống hiểu chuyện. Biết yêu thương chăm sóc gia đình. Ngoại hình dễ nhìn, không sống cẩu thả. Translate to English

Back | Send Email to Huỳnh Nga (ID: 1414734)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.