Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1413110 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngọc Bích - ID: 1413110
 IP & Posted by:  14.230.248.175 on August 5, 2017 at 5:01am
 Updated by:  August 20, 2017 at 8:26pm
 Gender:  Female
 Age:  21
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Da Lat
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Current college student
 Occupation:  Sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mối quan hệ nào cũng cần thời gian và mục đích nhưng rõ ràng và chân thành điều cần nhất Translate to English
 Free Time:  Xem phim làm thêm Translate to English
 I Am:  Vui vẻ hoà đồng ít nói , thích tình cảm lâu dài Translate to English
 Looking For:  Không giả tạo , có tương lai , mục đích sống rõ ràng , không thích nói chuyện vui và bẩn , vai bơ , không.chín.bảy.một.ba.hai.bốn.chín.bảy.tám Translate to English

Back | Send Email to Ngọc Bích (ID: 1413110)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.