Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1412606 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thị nở - ID: 1412606
 IP & Posted by:  116.107.152.79 on July 30, 2017 at 8:19pm
 Updated by:  August 13, 2017 at 10:14pm
 Gender:  Female
 Age:  57
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hà Nội
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:   Nghĩ hưu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:   Tìm bạn gắn kết lâu dài Translate to English
 Free Time:   Du lịch thăm bạn bè Translate to English
 I Am:   Sống giản dị chân thành Translate to English
 Looking For:   Có cùng mục đích và mong muốn tìm bạn lâu dài PS. Hình bên là cháu dắt bà đi tìm bạn hii Translate to English

Back | Send Email to Thị nở (ID: 1412606)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.