Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1412484 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bien nho - ID: 1412484
 IP & Posted by:  115.77.63.141 on July 29, 2017 at 4:30am
 Updated by:  February 28, 2018 at 7:51pm
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kỹ sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được bạn gái, hợp nhau tiến tới hôn nhân, cùng xây dựng hạnh phúc và làm ăn thành đạt hơn. Translate to English
 Free Time:  Cafe, xem phim, du lịch Translate to English
 I Am:  Biết chia sẽ, hiểu chuyện, vui tính hoà đồng với người xung quanh, nhưng là người rất nghiêm túc trong các mối quan hệ. Translate to English
 Looking For:  Bạn gái hiền, suy nghĩ sâu sác, nữ tính, sống có tình nghĩa, chúc bạn đọc được hồ sơ này luôn gặp được những điều may mắn. Translate to English

Back | Send Email to Bien nho (ID: 1412484)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.