Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1411920 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

HONEY - ID: 1411920
 IP & Posted by:  117.2.13.249 on July 23, 2017 at 10:00pm
 Updated by:  June 16, 2018 at 4:43pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  000
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Có gia đình hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc, nấu ăn.... Translate to English
 I Am:  Đơn giản, chân thành Translate to English
 Looking For:  Đừng xem trọng bề ngoài vì nó có thể đánh lừa bạn. Đừng xem trọng sự giàu sang vì nó có thể mất dần. Hãy đến với người biết làm bạn cười, vì chỉ có nụ cười mới biến ngày buồn thành vui. Chúc bạn tìm được người như thế ! Translate to English

Back | Send Email to HONEY (ID: 1411920)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.