Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1411887 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Jolie linh - ID: 1411887
 IP & Posted by:  80.212.157.141 on July 23, 2017 at 12:54pm
 Updated by:  February 12, 2019 at 4:26pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Ha noi
 Country:  Norway
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  :)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mục tiêu tìm một người có thể hiểu được mình thì rất khó, thế nên em không có mục tiêu gì hết. Hãy để phó mặc một chữ Duyên Translate to English
 I Am:  Thẳng thắn Translate to English
 Looking For:  Một người mà đã chờ đợi từ rất lâu rồi Translate to English

Back | Send Email to Jolie linh (ID: 1411887)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.