Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1410572 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hung Pham - ID: 1410572
 IP & Posted by:  115.78.134.40 on July 7, 2017 at 6:25pm
 Updated by:  August 25, 2018 at 6:01pm
 Gender:  Male
 Age:  39
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Los Angeles
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Hair
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn trò chuyện. Kết hôn và cùng nhau xây dựng gia. Translate to English
 Free Time:  Online trò chuyen cùng bạn bè va người thân, thích nghe nhạc trong lúc rảnh rổi, bóng dá, xem phim và thích nhất là đuọc trò chuyện với người yêu. Translate to English
 I Am:  Sôi động thích vui và làm người xung quanh vui theo. Lạc quan, chân thành và quyết doán, có lập trường vửng, phán đoán tình huống tốt. Thích người xung quanh luôn vui. Chỉ reply những profile có hình thật. One two one three five one four 82 8 zero Translate to English
 Looking For:   Cần tìm một người thật sự muốn lập gia dình, doc thân hoặc đã ly hôn. Tuổi tác va qua khu Hùng khong quan tâm, Hùng chỉ cần dến voi nhau thật long và nghiem túc.Anh mong vậy thôi. Translate to English

Back | Send Email to Hung Pham (ID: 1410572)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.