Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1410213 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Giang - ID: 1410213
 IP & Posted by:  1.55.196.208 on July 2, 2017 at 8:45pm
 Updated by:  July 28, 2018 at 11:22pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nha trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  muốn có một tương lai tốt đẹp, ổn định về công việc, thích sự tự do, tự lập Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, chơi thể thao Translate to English
 I Am:  Là người hoà đồng, vui vẻ, thích sự chung thuỷ, ghét lừa dối và nói xạo Translate to English
 Looking For:  Người chung thuỷ, biết tôn trọng phụ nữ, người biết chăm lo cuộc sống gia đình, không lừa dối và nói xạo Translate to English

Back | Send Email to Giang (ID: 1410213)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.