Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1409749 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Rose999 - ID: 1409749
 IP & Posted by:  103.199.40.165 on June 27, 2017 at 9:30am
 Updated by:  June 27, 2017 at 8:06pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Chỉ có một mục tiêu duy nhất là tìm bạn đời Translate to English
 Free Time:  Đi thể dục, đi ăn, đi coffee cùng bạn bè Translate to English
 I Am:  Hiền, ít nói, chân thành. Không chín không ba ba hai không không bảy tám. Translate to English
 Looking For:  Người đàn ông sống đáng mặt đàn ông, chân thành, quan tâm gia đình. Nếu bạn nào không cùng mục đích xin đừng liên hệ. Cám ơn! Translate to English

Back | Send Email to Rose999 (ID: 1409749)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.