Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1409388 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phạm Hùng - ID: 1409388
 IP & Posted by:  171.247.3.88 on June 22, 2017 at 9:11am
 Updated by:  June 23, 2017 at 8:27pm
 Gender:  Male
 Age:  20
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Đồng Nai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Current college student
 Occupation:  Sinh Viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kết bạn làm quen, nếu nợp thì tiến tới lâu dài Translate to English
 Free Time:  Lướt web, ra ngoài chơi với bạn bè Translate to English
 I Am:  VUi tính, hòa đồng dễ gần. Cùng làm quen với mình qua số zalo 0969269337 như vậy nha... Translate to English
 Looking For:  Hơn tuổi. Translate to English

Back | Send Email to Phạm Hùng (ID: 1409388)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.