Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1408920 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Jojo Vy - ID: 1408920
 IP & Posted by:  175.156.74.74 on June 17, 2017 at 1:22pm
 Updated by:  August 25, 2019 at 4:53pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Tphcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  pr manager
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tạo dựng sự nghiệp ổn định,đi đến những nơi mình muốn đi cùng con gái Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn,shopping và trò chuyện vui đùa cùng 2 thiên thần nhỏ. Translate to English
 I Am:  Ghét giã dối,tôn trọng tình cảm. Translate to English
 Looking For:  Người chân tình và tôn trọng giúp đỡ mọi người. Thank all đã xem và đọc file của mình,chúc các bạn tìm được thứ mình cần tìm và mãi luôn thành cộng hạnh phúc. ( Bạn tuy nghèo tiền nhưng không nghèo nhân cách. Tôi không giàu nhưng chưa chắc nhân cách bạn hơn tôi) Translate to English

Back | Send Email to Jojo Vy (ID: 1408920)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.