Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1408052 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tim Ban - ID: 1408052
 IP & Posted by:  98.186.250.147 on June 14, 2017 at 1:25pm
 Updated by:  September 26, 2018 at 4:13pm
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  US
 State/Province:  USA
 Zip:  85032
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  W
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   Vui vẻ sống qua ngày chờ qua đời 😁😁😁 Translate to English
 Free Time:  Tìm đồ ăn! Tim Đồ ăn Tìm người ăn chung Tìm chỗ ngủ Translate to English
 I Am:   Sẽ nói sao That long muong tim duoc nguoi Ban tam su vui buon trong cuoc song !!!! Mong la co Ki tich xuat hien !!!! Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn tâm sự Sống yên gió lặng bn quá Kiếm chút sống cho doi thềm vui 😁 Translate to English

Back | Send Email to Tim Ban (ID: 1408052)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.