Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1407664 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kelvin Nguyễn - ID: 1407664
 IP & Posted by:  113.165.33.76 on June 9, 2017 at 7:45pm
 Updated by:  April 22, 2018 at 5:10am
 Gender:  Gay
 Age:  26
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đà Nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Receptionist
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm một người bạn đời chung thuỷ và tình cảm Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc, xem phim và đi du lịch Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hoà đồng và biết quan tâm người khác My phone: 0935302542 Translate to English
 Looking For:  Hài hước, tình cảm và chung thuỷ... Translate to English

Back | Send Email to Kelvin Nguyễn (ID: 1407664)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.