Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1407557 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngân - ID: 1407557
 IP & Posted by:  42.118.149.202 on June 8, 2017 at 3:00am
 Updated by:  February 2, 2020 at 4:21pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nhatrang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Cong nhan vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim chồng va cung người ấy xây dung 1 gia dinh Translate to English
 Free Time:  Nghe nhac bolero , xem phim, hat karaoke Translate to English
 I Am:  Sống tình cảm, hơi hướng nội, nu tinh la người phu nu gia đinh , vi biet iu chông va thuong con Translate to English
 Looking For:  Tôi muốn tìm ng đan ông trên 38t , chung chac , nghiem tuc voi tinh cam , chung thủy va biết lo cho gia đình,,neu ai có cùng suy nghĩ nhu minh va thật sự nghiem tuc thi hay gui mail cho minh : ngannguyen151183@yahoo.com . Xin chân thành cam on Translate to English

Back | Send Email to Ngân (ID: 1407557)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.