Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1407223 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mi - ID: 1407223
 IP & Posted by:  1.55.178.191 on June 3, 2017 at 2:54am
 Updated by:  September 18, 2017 at 2:22am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đà Lạt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Giáo viên mầm non
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm được những điều bản thân đã đề ra và có được một cuộc sống yên bình Translate to English
 Free Time:  Đọc báo, xem phim Translate to English
 I Am:  Sẽ nói sau Translate to English
 Looking For:  Nghiêm túc Translate to English

Back | Send Email to Mi (ID: 1407223)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.