Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1406666 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trãi - ID: 1406666
 IP & Posted by:  42.114.173.249 on May 27, 2017 at 6:58am
 Updated by:  June 10, 2017 at 8:20pm
 Gender:  Male
 Age:  28
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Zip:  70000
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Complexes Manager
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm việc - kinh doanh Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, đi bơi và chạy bộ... Translate to English
 I Am:  Thật thà, thẳn thắng, tôn trọng và nhìn nhận đối xử. Yêu cái đẹp, tự nhiên. Thích giao tiếp, du lịch. Gần dễ mà xa cũng có lý do. Translate to English
 Looking For:  Nữ ,độc thân. Sẽ gặp nhau sau khi nói chuyện và biết mặt. Mobile: 093 345 7898 Translate to English

Back | Send Email to Trãi (ID: 1406666)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.