Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1406391 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Young - ID: 1406391
 IP & Posted by:  123.20.56.251 on May 24, 2017 at 1:14am
 Updated by:  August 12, 2018 at 4:21am
 Gender:  Male
 Age:  37
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Manager
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tình yêu không được xây dựng từ những cảm xúc chân thành rồi thì cũng bởi những điều ấy mà lụi tàn. Translate to English
 I Am:  Bạn có bao giờ tự hỏi rằng vì sao ngày nay một xã hội hiện đại với đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ mà lại có quá nhiều đôi lứa phải chia tay nhau sau một thời gian ngắn? Trong khi ngày xưa vào thời của ông bà và bố mẹ thì cuộc sống khốn khó về mọi mặt nhưng họ lại sống với nhau đến cuối cuộc đời được? Translate to English
 Looking For:  Không Chín Tám Ba Một Ba Hai Bốn Không Không Translate to English

Back | Send Email to Young (ID: 1406391)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.