Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1406167 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh

 NVHung - ID: 1406167
 IP va Ngay:  82.235.1.183 on May 21, 2017 at 4:05am
 Sua Chua Ngay:  April 20, 2018 at 4:46am
 Gioi Tinh:  Nam
 Tuoi:  62
 Chieu Cao:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Can Nang:  150 lbs (69 kg)
 Than Hinh:  Average
 Tu Thanh Pho:  PARIS
 Zip:  75015
 Dat Nuoc:  France
 Ton Giao:  No Religion
 Hoc Van:  MA/MS/MBA
 Nghe Nghiep:  Ky Su
 Hut Thuoc:  Non-smoker
 Uong Ruou:  Light/social drinker
 Gia Canh: Divorced
 Muc Tieu:  Muôn làm quen voi môt cô dê sông nôi tiêp cuôc doi con lai. Doi qua tieng Viet
 Gio Ranh Roi:  Tôi coi tin tuc, phong su, phim, thich và đi du lich nhiêu trên thê gioi đê khám phá những điều mới, doi sông và phong canh moi la, làm thê thao và giải trí dê tôt cho suc khoe và tinh thân. Doi qua tieng Viet
 Toi La:  Tôi da ly di tu lâu, co 2 con lớn, sông tu lâu bên Phap, sông 1 minh o ngoai ô Paris, da nghi làm nên ranh rôi không vuong bân. Doi qua tieng Viet
 Tim Kiem:  Cô này phai chung thuy, thành thuc, không gian dôi và thich 1 cuôc sông giản di, không câu ky phức tạp. Doi qua tieng Viet

Tro Lai | Goi Thu Den NVHung (ID: 1406167)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.