Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1405687 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anh Tìm Vợ - ID: 1405687
 IP & Posted by:  115.74.85.224 on May 14, 2017 at 7:16pm
 Updated by:  May 15, 2017 at 8:09pm
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  SG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người phụ nữ phù hợp, kết hôn Translate to English
 Free Time:  Du lịch, xem phim hành động, đọc sách, chạy bộ, đi công tác từ thiện Translate to English
 I Am:  Bản lĩnh, ít nói, sống nội tâm, không phô trương, thích làm hơn nói, tôn trọng mọi người. Ghét thói xu nịnh, giả dối. Translate to English
 Looking For:  Phụ nữ chín chắn, hiền chung thủy, sống thật lòng, có sự hiểu biết, muốn lập gia đình. Translate to English

Back | Send Email to Anh Tìm Vợ (ID: 1405687)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.