Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1405535 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

bee - ID: 1405535
 IP & Posted by:  42.113.160.80 on May 12, 2017 at 6:49pm
 Updated by:  January 2, 2018 at 7:57pm
 Gender:  Female
 Age:  21
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, đi dạo, xem phim, game, nấu ăn Translate to English
 I Am:  Hòa đồng, dễ gần, vui tính Translate to English
 Looking For:  có công việc ổn định, biết lắng nghe và chia sẻ, vui tính càng tốt😝 Translate to English

Back | Send Email to bee (ID: 1405535)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.