Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1405484 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

NANG HOANG HON - ID: 1405484
 IP & Posted by:  14.168.22.232 on May 11, 2017 at 11:21pm
 Updated by:  September 19, 2017 at 12:11pm
 Gender:  Female
 Age:  56
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  long an
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  noi tro
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  MONG TÌM ĐƯỢC HẠNH PHÚC CUỐI CÙNG Translate to English
 Free Time:  dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc mẹ già . Translate to English
 I Am:  THAT LONG.KHONG GIAN DOI... Translate to English
 Looking For:  BẠN Nam trên 56t,không vướng bận ,mình sẽ tìm hiểu nhau,nếu thick hợp mình sẽ tìm về nhau,và cũng chăm sóc,dìu nhau hết đời còn lại anh nhé....01245 439979 Translate to English

Back | Send Email to NANG HOANG HON (ID: 1405484)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.