Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1404874 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

My Nguyen - ID: 1404874
 IP & Posted by:  14.169.53.184 on May 4, 2017 at 8:07am
 Updated by:  March 20, 2018 at 7:13am
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  QTKD
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiëu, lập gia đình Translate to English
 Free Time:  Chăm sóc sức khỏe & gia đình, giải trí, mua sắm. Translate to English
 I Am:  Trung thực, chân thành, dễ mến, vui vẻ...và hầu hết các tình yêu thương dành cho gia đình, cần một chữ "duyên", hình ảnh thật. Translate to English
 Looking For:  Đàn ông, tuổi 40 ~ 47, công việc ổn định, trung thực, có định hướng và mục tiêu cuộc sống.., yêu thương gia đình. (Vui lòng nghiêm túc, không đùa giỡn..). Thanks Translate to English

Back | Send Email to My Nguyen (ID: 1404874)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.