Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1404616 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tình lẽ bóng - ID: 1404616
 IP & Posted by:  172.56.30.159 on April 30, 2017 at 4:39pm
 Updated by:  May 12, 2017 at 6:21am
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Stockton
 State/Province:  California
 Zip:  95212
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Working
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm một người bạn trai thật lòng.... Translate to English
 Free Time:  Ra ngoài ăn uống cùng bạn bè, try new restaurants. Translate to English
 I Am:  Em tính tình hoà nhã yêu mái ấm gia đình và thích đi đó đây với người mình iêu. Translate to English
 Looking For:  Hy vọng gặp 1 người đàn ông sống có trách nghiệp với gia đình, cầu tíến, tính tình vui vẽ và hoà đồng, hơi cao một chút. Translate to English

Back | Send Email to Tình lẽ bóng (ID: 1404616)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.