Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1404211 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh thư - ID: 1404211
 IP & Posted by:  171.253.47.31 on April 24, 2017 at 5:35pm
 Updated by:  March 26, 2018 at 7:08am
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tphch Việt nam
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm thẩm mỷ \\\\\\\\\\
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mục tieu la đam mê công Việc ''kiếm tiền ' Translate to English
 Free Time:  Những lúc rảnh rổi muốn có bạn bè tâm sự ''chia sẻ''buồn vui cùng bạn bè Translate to English
 I Am:  Mình là người vui tính 'sâu sắc 'nhưng nội tâm''đam mê công việc Translate to English
 Looking For:  Người đàng ông 'hiền 'biết quan tam 'lo làm ăn'. Translate to English

Back | Send Email to Minh thư (ID: 1404211)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.