Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1404085 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bích Ngọc - ID: 1404085
 IP & Posted by:  118.69.13.27 on April 23, 2017 at 2:30am
 Updated by:  February 24, 2018 at 1:25am
 Gender:  Female
 Age:  55
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  mytho_tiengiang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  buon ban
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Ngọc muốn tìm 1 người đồng cảm để đi hết quãng đường còn lai. Translate to English
 Free Time:  Coi phim , đi chùa và làm từ thiện Translate to English
 I Am:  Ngọc là một người biết đồng cảm với người khác, hòa đồng va vui tươi với bạn bè. Translate to English
 Looking For:  Ngọc Muốn kiếm một người đàn ông lớn tuổi, biết chăm sóc cho gia đình , hòa đồng vui tươi với bạn bè, không lăng nhăng, nghiêm túc , nếu cảm thấy hợp nhau thi gọi vào số này cho Ngọc 0993665241 Translate to English

Back | Send Email to Bích Ngọc (ID: 1404085)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.