Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1403590 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm Bạn ! - ID: 1403590
 IP & Posted by:  42.113.223.202 on April 16, 2017 at 6:33am
 Updated by:  May 18, 2017 at 2:50am
 Gender:  Male
 Age:  34
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  hà nội
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Doanh Nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm kiếm một nửa, thân thiện, cởi mở, cảm thông và chia sẻ. Không quan trọng tuổi tác. Vui lòng để lại liên hệ: Zalo, số đt. Translate to English
 Free Time:  Tìm kiếm một nửa, thân thiện, cởi mở, cảm thông và chia sẻ. Không quan trọng tuổi tác. Vui lòng để lại liên hệ: Zalo, số đt. Translate to English
 I Am:  Tìm kiếm một nửa, thân thiện, cởi mở, cảm thông và chia sẻ. Không quan trọng tuổi tác. Vui lòng để lại liên hệ: Zalo, số đt. Translate to English
 Looking For:  Tìm kiếm một nửa, thân thiện, cởi mở, cảm thông và chia sẻ. Không quan trọng tuổi tác. Vui lòng để lại liên hệ: Zalo, số đt. Translate to English

Back | Send Email to Tìm Bạn ! (ID: 1403590)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.