Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1403349 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Gia Ái - ID: 1403349
 IP & Posted by:  14.169.250.82 on April 12, 2017 at 6:05pm
 Updated by:  April 14, 2017 at 10:03pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tphcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Phấn đấu để hoàn thiện hơn Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Thẳng thắn,thích tự do và làm điều mình thích Translate to English
 Looking For:  Sống thật với bản thân, không dựa dẫm vào người khác, chân thành Translate to English

Back | Send Email to Gia Ái (ID: 1403349)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.