Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1402760 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ly - ID: 1402760
 IP & Posted by:  42.112.92.187 on April 4, 2017 at 8:22pm
 Updated by:  May 28, 2018 at 10:49pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đà nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Muốn tìm bạn hợp với mình. Translate to English
 Free Time:  Xem phim, uống ca phê. Muốn đi du lịch và khám phá những địa danh mới Translate to English
 I Am:  Vui tính Translate to English
 Looking For:  Muốn tìm hiểu và quen 1 người thật lòng. Độ tuổi 35 đến 45 tuổi. Đt: 0905515680. Translate to English

Back | Send Email to Ly (ID: 1402760)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.