Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1401410 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Vương Nữ - ID: 1401410
 IP & Posted by:  123.19.156.10 on March 19, 2017 at 6:38pm
 Updated by:  April 9, 2017 at 9:03pm
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bình Định
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Muốn tìm bạn tri kỷ Translate to English
 Free Time:  Dẫn con đi công viên Translate to English
 I Am:  Thật thà,nhiet tinh , vui vẻ và sống hòa đồng. Translate to English
 Looking For:  Cùng hoàn cảnh,nghiem túc,sông có trách nhiệm , hiền. Translate to English

Back | Send Email to Vương Nữ (ID: 1401410)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.